خانه » خبر و دیدگاه » شخصیت و تغذیه

شخصیت و تغذیه

پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد_ پژوهشگر

پیشگفتار
شخصیت صرفنظر از مفهوم آن در زبان عامیانه و فرهنگ ها (شرافت، وقار، بزرگواری، مقام
وغیره) عبارت از مجموعه صفات یا ویژگی های نسبتا پایدار، دوامدار و بعضا منحصر به فرد
است که موجب تمایز افراد از یکدیگر می شود (این ویژگی ها در روانشناسی مجموعه افکار،
رفتار و احساسات یک فرد در رابطه با دیگران یا محیط ماحول گفته شده است). نقش شخصیت
زمانی به میان می آید و بیشتر آشکار می شود که وقتی تعداد زیادی از افراد یک جامعه در عین
موقعیت، حوادث یا شرایط قرار می گیرند، چرا هر یک، واکنش یا عکس العمل های کامل متفاوت
و حتی غیرمنتظره از خود نشان می دهند؟ برای پاسخ به این پرسش و یا درک بهتر این موضوع
به بررسی شخصیت، منشا، شکل گیری و شیوه های رشد و تکامل آن (به صورت بسیار فشرده)
از منظر دیگری (یعنی تغذیه) پرداخته می شود.

جهت مطالعه موضوع به لنک زیر کلک نمایید:

شخصیت و تغذیه

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com