خانه » آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد (برگه 11)

آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد

کشور مصنوعی و بن بست کنونی

  * روس ها در اواخر قرن نزدهم آسیای میانه را اشغال نموده و خطر پیشروی آنها به طرف کوه ...

ادامه مطلب »

چرا روشنفکران پشتون خاموش اند؟

با گام های که تیم کرزی- غنی به بهانه ملت سازی و تامین وحدت ملی در جهت یکه تازی، انحصار ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com