خانه » خبر و دیدگاه (برگه 440)

خبر و دیدگاه

ابر قدرت فریب گر

به قول براتراند راسل قدرت های برهنه یک ویژگی را که در خود  دارند این است  که هنگامه ی اعمال ...

ادامه مطلب »

ترفندهای تبلیغاتی بعد از انتخابات کرزی

  مردم ما شاهد هستند و جهان هم ناظربرپروسه انتخابات ریاست جمهوری در کشورما بودندودررابطه غیرمستقل بودن وغیرجانبداربودن کمسیون انتخابات ...

ادامه مطلب »

مردی از تبار ابومسلم خراسانی

تاریخ سرزمین ما مشحون از مبارزات آزادی خواهانه وافتخار آفرین بوده که رهبری این مبارزات دشواررا  شخصیت های با نام ...

ادامه مطلب »

جلسه ی ۵۴ عضوی و فراخوانی وزیر معادن به مجلس

قاچاق سنگ های قیمیتی توسط زورمندان و احتمال استخراج یورانیوم توسط خارجی ها در هلمند ادعا هایی که از سوی ...

ادامه مطلب »

نگاهی به زندگی مسعود شهید

  نخست از همه عمیق ترین مراتب همدردی و تسلیت خود را خدمت خانواده های شهدا و مقاومت گران را ...

ادامه مطلب »

عطا محمد نور والی امروز و رهبر فردا

آقای عطامحمد نور، والی ولایت بلخ، ازمعدود چهره های برجسته جهادی وسیاسی درافغانستان میباشد که هم در داخل وهم دربیرون ...

ادامه مطلب »

استقلال و دموکراسی جوان تاجکستان

به مناسبت هژدهمین سالگرد جمهوری تاجکستان، روز استقلال وازادی این کشور همسایه وهمفرهنگ را به ملت ودولت تاجکستان تبریک می ...

ادامه مطلب »

سترجنرال عبدالرشید دوستم کجاست؟

یک هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ولایات جوزجان ،فاریاب و سرپل جنب و جوش فراوانی مبنی بر دادخواهی ...

ادامه مطلب »

مبارزه برای حقوق برابر و آزادی زن نیاز پایدار جامعه معاصر است

امروز همه برا ی برابری زن و مرد مبارزه داریم ، همه تلاش  می کنیم تا بتوانیم به شکلی از ...

ادامه مطلب »

نقش “کمیسیون مستقل انتخابات” در مهندسی تقلبات

از همان آغاز زمانیکه حامدکرزی “کمیسیون مستقل انتخابات” را طی یک فرمانی ایجاد کرد، بحث بی طرفی و مشروعیت آن ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com