خانه » خبر و دیدگاه (برگه 24)

خبر و دیدگاه

پنجشیر اسطورهء جهاد و مقاومت

آری پنجشیر نه تنها اسطورهء ماندگار جهاد و مقاومت است؛ بل اسطورهء پایداری و ثبات در برابر زورگویی و قلدری ...

ادامه مطلب »

دهن کجی به مقاومت به سود طالبان است

پنجشیر با همه توطیه ها، از پشت خنجرزدنها، لطایف الحیل وتبانی ارگ، طالبان وحکمتیار علیه نیروهای مقاومت، همچنان در سنگر ...

ادامه مطلب »

پیام دکتور محمد فرید یونس به مردم افغانستان

  سلام به عزیزانِ متعهد به اسلام، حقوق بشر، کرامت انسانی و آزادی انسان! هفت سال قبل برای شما نوشتم ...

ادامه مطلب »

مقاومت پنجشیر مقاومت تمام افغانستان است.

جبهه مقاومت تحمل اشغال سرزمین افغانستان را نداشته و از سوی دیگر توان دیدن فرزند در خون غلتیده این سرزمین ...

ادامه مطلب »

دیکتاتورى دینى

در قرون وسطى عیسویان به اساس رهبرى و تسلط کامل کلیسا زندگى میکردند. کلیسا همه زندگى مردم را اداره میکرد ...

ادامه مطلب »

پایگاهء نظامی السیلیه گذرگاهء مهاجران افغانستان به امریکا

در این روزها پایگاهء نظامی السیلیهء قطر میزبان هزاران مهاجر است که افغانستان را به قصد رسیدن به آمریکا ترک ...

ادامه مطلب »

نقش اِتنوسِنتریزم قومی در فروپاشی دموکراسی

  فروپاشی دموکراسی افغانستان را می توانیم از زاویۀ انتروپولوژی (بشر شناسی) افغانستان مورد بررسی قرار دهیم. همه میدانیم که ...

ادامه مطلب »

اشغال چهارم

ملت ها شرایط سیاسی ، اختناق ، خیانت ، اشغال ، تجزیه ، ظلم و تعدی را تجربه می کنند ...

ادامه مطلب »

بحران در افغانستان ثمره‌ رهبری فاسد

 سقوط کابل اگرچه همه را در بُهت فرو برد اما بزرگترین دستاورد آن شناختن رهبران فاسد و تشخیص برای بهتر ...

ادامه مطلب »

سه درس مهم از کمون پاریس

در۱۸مارس ۱۸۷۱ طبقه ی کارگر و زحمتکشان ، پاریس را به کنترل خود در آوردند و در۲۶ مارس به درخواست کمیته مرکزی گاردملی وموافقت ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com