خانه » آرشیو نویسنده: رامش نوری

آرشیو نویسنده: رامش نوری

چرا مسعود را قهرمان ملی باید گفت؟

رامش نوری

نبشته ای در پاسخ به گفته‌های اخیر اشرف غنی و آقای کرزی هنوز خوب به ذهن دارم زمانی را که ...

ادامه مطلب »

ساخت قدرت و عقلانیت سیاسی میان دو حکومت «حکومت امانیه و کلکانی»

در آمد: هدف از این نوشتار، تحلیل و تبین ماهیت دو حکومت یعنی حکومت امانیه و حکومت حبیب الله کلکانی ...

ادامه مطلب »

افغانستان و ضرورت ظهور یک دیکتاتور

افغانستان سرزمین که با ساختار اجتماعی سنتی، تجربه ساختار های متفاوت سیاسی را داشته است. سرزمینی که انواع حکومت ها ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com