خانه » آرشیو نویسنده: رحمت روند (برگه 2)

آرشیو نویسنده: رحمت روند

بازگشت به بازی بزرگ

روسیه برای کسب نقش مرکز جهانی قدرت درسوریه امتحان میدهد. روسیه دور از مرز های خویش در قلمروی بیگانه به ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com