خانه » آرشیو نویسنده: رحمت روند

آرشیو نویسنده: رحمت روند

کدام ملیت در افغانستان اکثریت است؟

  گزارنده: رحمت الله روند                                             نویسنده: رحمت الله عبدالله یف                                       نفوس کنونی افغانستان غیرمتجانس است۰تبارهای اصلی که دراین ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com