خانه » آرشیو نویسنده: رحمت روند

آرشیو نویسنده: رحمت روند

نفوذ شاهنامه فردوسی بر ادبیات حماسی روسیه

  سالنامه نگاری نو باپیدایی شیوه های ستاتیک، نجوم وریاضی برای ثبت سرگذشت تاریخی که در بایگانی های باستانی شرح ...

ادامه مطلب »

اعلامیه انجمن همبستگی شهروندان افغانستان در فدراسیون روسیه

  آنگونه که بر همگان آشکار است،کشور عزیز ما افغانستان خاستگاه ملیت ها وتبار های گوناگون است ،که هیچ یک ...

ادامه مطلب »

کدام ملیت در افغانستان اکثریت است؟

  گزارنده: رحمت الله روند                                             نویسنده: رحمت الله عبدالله یف                                       نفوس کنونی افغانستان غیرمتجانس است۰تبارهای اصلی که دراین ...

ادامه مطلب »

نامه انجمن همبستگی شهروندان افغانستان در فدراسیون روسیه به استاد اعطا محمد نور

  پرآشکار است که شما کاریزماتیک ترین چهره زنده و درخشان جمعیت اسلامی افغانستان هستید ودر میان اعضای جمعیت اسلامی ...

ادامه مطلب »

اعلامیه انجمن همبستگی شهروندان افغانستان در فدراسیون روسیه

  در بیرون از کشور ما در پایان دهه دوم  سده بیست و یکم ،نه ناقوس کاروان شتران بلکه ،زنگ ...

ادامه مطلب »

نظام فدرالی

  نظام فدرالی شکلی از اشکال دولت است که در آن بخشی از دولت یکی از نهاد های دولت (واحد ...

ادامه مطلب »

نقش ادبیات در زنده گی انسان

  این مقاله به تقاضای بخش فرهنگی انجمن همبستگی شهروندان افغانستان مقیم فدراسیون روسیه تهیه گردیده ،درمحفل فرهنگی که به ...

ادامه مطلب »

تقسیم افغانستان میان طالبان و داعش

رابرت فیسک مفسر سیاسی امریکایی « فارین پالیسی »  پیامد خلای قدرت را که اکنون در افغانستان به وجود آمده ...

ادامه مطلب »

بحران سوریه و امکان ارتقای آن به جنگ سوم جهانی

  شمار زیادی از کشور های رقیب آماده اند که در منازعات پیچیده سوریه به جانبداری از طرف های درگیر ...

ادامه مطلب »

اتحاد، همبستگی و عمل

  در شرایط بغرنج  جنگ که اوضاع به سرعت و پیهم دگرگون میشود، زمان نیز با شتاب بیشتر از احوال ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com