خبر و دیدگاه

اعلامیه انجمن همبستگی شهروندان افغانستان در فدراسیون روسیه

 

آنگونه که بر همگان آشکار است،کشور عزیز ما افغانستان خاستگاه ملیت ها وتبار های گوناگون است ،که هیچ یک از آنها از نگاه تعداد به تنهایی یک سوم نفوس کشور را تشکیل نمی دهد۰همزمان با تشکیل کشوری بنام افغانستان در سال ۱۸۹۳ با جغرافیای غیر طبعیی ، بحیث کشور حایل میان مستعمرات بریتانیای کبیر وروسیه تزاری در نتیجه خط کشی سرحدات، ملیت های مختلف دراین سرزمین از نگاه سیاسی تقسیم وبه کشور های علحیده مجزا گردیدند۰ نصف بدنه ملیت پشتون در جنوب وشرق به بریتانیای کبیر( بعدا به پاکستان) وبخش های از ملیت های تاجیک ،اوزبیک وترکمن درشمال به روسیه تزاری  جبرا پیوستند۰در نتیجه

جنگ های استعماری ، خلط جغرافیا وتبارهای ناهمگون ،عدم توجه زمامداران مزدور،جاه طلب و تنبل ،میهن ما از کاروان تمدن وپیشرفت عقب نگه داشته شد۰ از سوی دگر ناهمگونی رشد ملی و منطقه یی تبارها ومناطق که در فارماسیون های گوناگون ساختار اجتماعی از بدویت تا سرمایداری بصورت غیر متجانس ومیخانیکی با هم چسپانده شده بودند، باعث آن شد که ترقی و پیشرفت جامعه بصورت متوازن در عرصه های گوناگون به کندی مواجه شود وحتی در برخی مناطق نظام های قبیله یی عمدا ترقی و پیشرف مناطق پیشرفته را مهار می کردند۰

ناهمگونی سطح پیشرفت مناطق،تمایز سطح فرهنگ و ادبیات ملیت ها و تبارها،عقب مانده گی فرهنگی ملیت حاکم، برخورد ظالمانه حاکمان قبیله در برابر تبار های غیر خودی،تحکیم سلطه ملیت عقب مانده حاکم بر ملیت های بافرهنگ و پیشرفته ودر مجموع استبداد سیاسی ملیت حاکم بر سایر تبار ها نه تنها از ترقی وتعالی کشور جلوگیری کرد،بلکه دولت های قبیله یی نتوانستند جوی ملت سازی را در افغانستان مهیا سازند،که مسلما تا کنون در کشور ملت واحد وجود نداشته و اهالی کشور به ملیت و تبارهای گوناگون متعلق اند، پس هر قانون ، ابتکار وعملی که توسط حکومت به مرحله اجرا گذاشته می شود، باید همه ملیت و تبار های در آن رای موافق و سهم مشترک داشته و مورد تایید آنها قرار گیرد۰ در غیر آن توازن میان ملیت های اساسی کشور بهم خورده وعواقب آن برای مردم و میهن ما زیانبار و وخیم خواهد بود۰

وحدت راستین ملی در گرومشارکت در مدیریت وتصمیم گیری ها است۰وحدت راستین ملی در زیر چتر انحصارگرایی و تمامیت خواهی ولجاجت وسرتنبه گی شوونیستی ناممکن است۰

بنابر آنچه گفته آمد ،انجمن همبستگی شهروندان افغانستان در فدراسیون روسیه بدین باور است که درج واژه ” افغان” ،که به ملیت شریف وبرادر پشتون ما تعلق دارد،در شناسنامه های هوشمند غیر منطقی،غیر طبعیی ،غیر دینی ،تبارگرایانه، ظالمانه وتوهین آمیز است که این امر بدون موافقت تبارهای وملیت های غیر افغان وضع را به تشنج کشانده و کشور را به پرتگاه تجزیه نزدیک می سازد۰ ملت سازی بدین سان در سده ۲۱ دور از هرنوع دلیل منطقی است۰

بدین لحاظ انجمن همبستگی شهروندان افغانستان در فدراسیون روسیه جدا مصر است که شناسنامه های هوشمند به اساس قانون قبلا توشیح و نافذ شده( سال ۱۳۹۳) برای شهروندان توزیع گردد،تا از تخاصم میان ملیت های برابر کشور جلوگیری شده و همگرایی،برابری واتحاد بین باشنده گان میهن مان تامین گردد۰

مسکو ۲۰ فیبریوری سال ۲۰۱۸  

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا