خانه » آرشیو نویسنده: داکتر قادر بران

آرشیو نویسنده: داکتر قادر بران

مزاق مزاق باریش بابه هم مزاق

(نکاتی از سخنان بابه دوستم در هنگام محاصره نیروهای دولتی) دیروز نیروهای صدنفره امنیتی جنگ نادیده، کوچه ای شهرنو وزیر ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com