خانه » آرشیو نویسنده: پرتو نادری (برگه 7)

آرشیو نویسنده: پرتو نادری

روایتی از شهر عجایبات و غرایبات

این روزها همه اش شکستن شکسن است، طالبان می شکنند، داعش می شکند هراس افگنان کمر بسته ای دیگر می ...

ادامه مطلب »

روزهای دشوار انجمن نویسنده گان افغانستان

یکی دو جملهء آغازین ما درسرزمین بلا دیده و تاراج شده یی به سر می بریم. سالهاست ، می بینیم ...

ادامه مطلب »

جلال نورانی دیگر طنز نمی نویسد

چه دردناک است که ناگهان نگاهایت روی سطرهای می‌دوند و در پایان در می یابی که دوستی خاموش شده و ...

ادامه مطلب »

گویندۀ ستاگ لب از سخن فروبست

بارق شفیعی با نشر گزینۀ « ستاک» در دهۀ چهل خورشیدی در حلقات فرهنگی کشور نه تنها به حیث یک ...

ادامه مطلب »

محمود طرزی و جای‌گاه او در شعر مشروطیت

محمود طرزی به روز اول سنبله ۱۲۴۴ خورشیدی در شهر غزنی در جوار مزار حکیم سنایی غزنوی چشم به جهان ...

ادامه مطلب »

جنبش مشروطیت و شعر پای‌داری

 مرگ امیرعبدالرحمان،بزرگترین دیکتاتور و امیر خودکامۀ افغانستان در ۱۹۰۱ میلادی درحقیقت پایان یکی ازسیاه‌ترین دوره‌های استبداد قرون وسطایی در کشور ...

ادامه مطلب »

روی خط پرواز کبوتر

  سخنان آغازین کبوتری که از بام بلند غزل‌های پارسی‌دری افغانستان پرگشوده است، دیگر بر نمی‌گردد. در روزگاری که صدای ...

ادامه مطلب »

مدینۀ فاضلۀ سرزمین عجایب وغرایب

پادشاهی سرزمین بزرگی زیر نگین داشت و کام‌روا بود برهمه چیزی. روزی حکیمی زمین ادب بوسید و پرسید: ای قبله‌ی ...

ادامه مطلب »

ماهمه‌گان بازمانده‌گان قابیل ایم

تا آن بزرگوار فلسفه‌گوی فریاد زد: « انسان، گرگ انسان است!» دیگر سنگ پشت سنگ بود که از فلاخن ملامت ...

ادامه مطلب »

یلدا آوردگاه نور و تاریکی!

  آخرین شب پاییز، نخستین شب زمستان که درازترین شب سال است، آن را شب یلدا گویند . باورها براین ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com