خانه » آرشیو نویسنده: نصیر مهرین (برگه 2)

آرشیو نویسنده: نصیر مهرین

در حاشیۀ چاپ دوم تاریخ سلطانی

                                                                           تألیف:                        سلطان محمد فرزند موسی خان بارکزایی متخلص به خالص                     (تاریخ حکومتداری لودیان، ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com