خانه » آرشیو نویسنده: نصیر مهرین (برگه 2)

آرشیو نویسنده: نصیر مهرین

وقتی خاطره ها به شگوفه می نشینند

                                 (در حاشیۀ کتاب “خاطرات من” خاطرات هنرمند ارجمند عبدالوهاب مددی ناشر: انتشارات شاهمامه. هالند. ۲۰۱۸   برگهای عطر ...

ادامه مطلب »

سفر کوتاهی با والی علی احمد خان

                     ( شخصی که دوبار اعلان امارت نمود)                                 قسمت نهم نا آگاهی شاه امان الله از عوامل شورشها ...

ادامه مطلب »

سفر کوتاهی با والی علی احمد خان

  قسمت هشتم       ( شخصی که دوبار اعلان امارت نمود)       علی احمد خان وعدم پافشاری برای دریافت پول ...

ادامه مطلب »

سفر کوتاهی با والی علی احمد خان

   ( شخصی که دوبار اعلان امارت نمود)                                 قسمت هفتم   به ادامۀ گذشته داکترعبدالغنی که خودش ...

ادامه مطلب »

ابراز سپاسگزاری برای جناب عبدالغفور روان فرهادی

                         استاد دکترعبدالغفورروان فرهادی، (متولدکابل، سنبلۀ ۱۳۰۸ خورشیدی) پای ...

ادامه مطلب »

سفر کوتاهی با والی علی احمد خان

                     ( شخصی که دوبار اعلان امارت نمود)                   قسمت ششم علی احمد خان و “شگون بد”   سعی ...

ادامه مطلب »

سفر کوتاهی با والی علی احمد خان

    ( شخصی که دوبار اعلان امارت نمود)                                        ...

ادامه مطلب »

مصاحبۀ کوتاه تارنمای رنگین در بارۀ ترور جنرال رازق اچکزی با محترم نصیرمهرین

   امروز از طریق رسانه های جمعی اطلاع یافتیم که  جنرال عبدالرازق اچکزی قوماندن امنیه  ولایت قندهار که یکی از ...

ادامه مطلب »

در حاشیۀ چاپ دوم تاریخ سلطانی

                                                                           تألیف:                        سلطان محمد فرزند موسی خان بارکزایی متخلص به خالص                     (تاریخ حکومتداری لودیان، ...

ادامه مطلب »

سفرکوتاهی با والی علی احمد خان

                                    قسمت چهارم    خلافکاری علی احمدخان و مستوفی چه بود؟                      شاید بیشتر ازخلافکاری مستوفی و علی احمد خان ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com