خانه » آرشیو نویسنده: نصیر مهرین (برگه 3)

آرشیو نویسنده: نصیر مهرین

سفر کوتاهی با والی علی احمد خان ( شخصی که دوبار اعلان امارت نمود)

    قسمت سوم خوش رویی عبدالرحمان خان برای بازگشت چند خانوادۀ قومی   امیرعبدالرحمان خان در اواخرعمر خویش، برای بازگشت ...

ادامه مطلب »

فشاردیگری بر فلسطینی ها

                                        ...

ادامه مطلب »

سفر کوتاهی با والی علی احمد خان

                     ( شخصی که دوبار اعلان امارت نمود)                قسمت دوم                از پیشینه های زنده گی والی والی در حدود ...

ادامه مطلب »

علی احمد خان

    سفر کوتاهی با والی علی احمد خان                    ( شخصی که دوبار اعلان امارت نمود)        فهرست عنوان ها   ...

ادامه مطلب »

در حاشیۀ رویداد فاریاب

    چندی پیش، کوماندوهای ویژۀ حکومت غنی به فاریاب رفته و با استفاده از رفتار حیله گرانه وخشونت آمیز، ...

ادامه مطلب »

ضرورت محکومیت و حضور محدودیت ها

                  مردم افغانستان با رنجها و دردهای بیشماری دست و گریبان میباشند. دردهایی ...

ادامه مطلب »

از درخت انتخابات چه میوه یی بر زمین خواهد ریخت

    با توجه به تلاشهای عناصر وابسته به نهادهایی که با انتخابات و آرای مردم، دشمنی وکینه توزی دارند، ...

ادامه مطلب »

یادداشتهای برای بازشناسی عوام فریبی در افغانستان

“دماگوژی” Demagogiعوامفریبی برای معرفی عوامفریبان سیاسی، ادبیات معاصر در امریکا و اروپا، اصطلاح لاتین “دماگوژی” را که حامل بار مفهوم ...

ادامه مطلب »

درحاشیۀ “چگونگی قسمتی از وقایع ارگ”

“چگونگی قسمتی از وقایع ارگ”، نوشتۀ محترم داؤود ملکیار هنگام جمع آوری معلومات پیرامون قتلها واعدامهای سیاسی برای قسمت دوم ...

ادامه مطلب »

در بارۀ نامها و لقب های زنان

                                          قسمت چهارم                                    پیرامون بیگم                                                                          متن فشرده یکی ازالقاب مطرح زبان مغولی که پسوند نامهای زنان شد، ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com