خانه » آرشیو نویسنده: نصیر مهرین (برگه 3)

آرشیو نویسنده: نصیر مهرین

علی احمد خان

    سفر کوتاهی با والی علی احمد خان                    ( شخصی که دوبار اعلان امارت نمود)        فهرست عنوان ها   ...

ادامه مطلب »

در بارۀ نامها و لقب های زنان

                                          قسمت چهارم                                    پیرامون بیگم                                                                          متن فشرده یکی ازالقاب مطرح زبان مغولی که پسوند نامهای زنان شد، ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com