خانه » آرشیو نویسنده: نصیر مهرین

آرشیو نویسنده: نصیر مهرین

قره باغ غزنی را طرف توجــه قرار بدهیم

                         بیدادی را که تا حال، نبود امنیت و عاملان ...

ادامه مطلب »

انسانکش دوستی است یا صلح ؟

           انسانکش دوستی است                               یا                              صلح ؟ میدانیم که در افغانستان، نبود امنیت سبب سازمشکلات و ...

ادامه مطلب »

بازهم اندکی در بارۀ رنجهای مهاجر هموطن

                                                                            “ما بدین در، نه پی ...

ادامه مطلب »

استراتیژی پاکستان در افغانستان، موفق است

           چندی پیش دونالد ترومپ و پسانتر تنی چند از همکاران او، پاکستان را هدف سرزنش ...

ادامه مطلب »

بازهم در بارۀ گ. حکمتیار و رهایی زندانیان

                                           ...

ادامه مطلب »

صدقۀ تحصیل شوی!

“چو علم آموختی از حرص،  آن گه ترس کاندر شب چـــو دزدی بــا چـــراغ آیــد گــزیده ‌تــر بــرد کالا” وقتی ...

ادامه مطلب »

عبرت سال پسین

                  سال عیسایی ۲۰۱۷، برای رفتن دامن می چیند. جهانیان وبه ویژه ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com