خانه » آرشیو نویسنده: نصیر مهرین

آرشیو نویسنده: نصیر مهرین

سفر کوتاهی با والی علی احمد خان

                                        ...

ادامه مطلب »

سفر کوتاهی با والی علی احمد خان

               ( شخصی که دوبار اعلان امارت نمود)    قسمت سیزدهم       علی احمد ...

ادامه مطلب »

وقتی خاطره ها به شگوفه می نشینند

                                       (در حاشیۀ کتاب “خاطرات من”                            خاطرات هنرمند ارجمند عبدالوهاب مددی                                          قسمت چهارم   انتشارعکس ها ...

ادامه مطلب »

وقتی خاطره ها به شگوفه می نشینند

(در حاشیۀ کتاب “خاطرات من”)  خاطرات هنرمند ارجمند عبدالوهاب مددی ۳                        نگاه شریفانۀ انسانی رویکرد محترم مددی به انسانها ...

ادامه مطلب »

سفر کوتاهی با والی علی احمد خان

                ( شخصی که دوبار اعلان امارت نمود)   قسمت دوازهم     مشورۀ ...

ادامه مطلب »

یوسف کهزاد را چگونه فراموش کنم

         “دیده گو اشک ندامت شو و بیرون فرما دیدن دیده چه کار آیدم از دوست جدا ...

ادامه مطلب »

وقتی خاطره ها به شگوفه می نشینند

                           (در حاشیۀ کتاب”خاطرات من”)         خاطرات هنرمند ارجمند عبدالوهاب مددی                                         قسمت دوم     ...

ادامه مطلب »

سفر کوتاهی با والی علی احمد خان

                قسمت یازدهم                                             والی علی احمد خان ...

ادامه مطلب »

بگذار خودم باشم

  بگذار خودم باشم آفرینشگر:   صنم عنبرین ناشر:  انجمن قلم افغانستان طرح روی جلد:  سمیع حامد خطاط:  استاد هوشنگ عثمانی ...

ادامه مطلب »

سفر کوتاهی با والی علی احمد خان

  ( شخصی که دوبار اعلان امارت نمود)                           قسمت دهم وقتی نیمچه جوانی بر شانه های قوماندان می نشیند ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com