خانه » آرشیو نویسنده: داکتر محمدالله صخره

آرشیو نویسنده: داکتر محمدالله صخره

دفعِ مستقیم و عریض, برتوریهء بعضی اصطلاحاتِ مبهم ومریض

  بدانیم اگر نمیدانیم که توریه عبارت از اشتراک معنیِ قریب و معنییِ بعید بر یک لفظ اند ولی قائل ...

ادامه مطلب »

قرآنِ متکلم و جهانِ مخاطب

دیر زمان قبل عادت داشتم که هر صبح اخبار جهان را از بخش عربی رادیوی مونت کارلو بشنوم  رادیوی مذکور ...

ادامه مطلب »

پاسخ لطیف ومأنوس برمقالهء محترم داکتر فرید یونس

چندی قبل یکی ازحاجی صاحبان محترم مقالهء را زیرعنوان (ضرورت تصفیه و پاک سازی احادیث) برای این فقیر نشان دادند ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com