خانه » آرشیو نویسنده: محمداسلم سلیم

آرشیو نویسنده: محمداسلم سلیم

تکاملِ قومی – سیاسی واجتماعی – فرهنگی تاجیک های افغانستان (میانه سده هژده – آغازسده بیست)

بخشی ازفشرده پایان نامه دکترای عالی     محمد شاه یف رحمت شاه برگردان ازداکترنجیب الله مسیر   درروندامروزه جهانی شدن، ناتوانی ...

ادامه مطلب »

کانون توطئه ارگ عامل تمام جنایات درکشور

جنگ در ابعاد گرم میدانی و صدور جنایت وکشتار های دسته جمعی و جنگ روانی با براه اندازی تبلیغاتی توسط ...

ادامه مطلب »

کرزی کشت کرد غنی درو، کرزی وغنی دو روی یک سکه اند

موضعگیری هایی اعضای مجلس، روسای اسبق امنیت ملی، حتی یک شاخه از حزب اسلامی را دیدم وخواندم که همه در ...

ادامه مطلب »

سفرهایی متعدد و توطئه هایی بی پایان در هماهنگی با پاکستان

از سال ۲۰۰۱ که حاکمیت قرون وسطایی طالبان بنا بر ضرورت زمان و بر اساس برنامه نقشه راه از قبل ...

ادامه مطلب »

مثلثِ پاکستان، غنی و طالب

جریان رقابت هایی انتخاباتی را همه مردم ما از نزدیک دنبال می کردند و هم دیاران مان در خارج از ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com