خانه » آرشیو نویسنده: مهرالدین مشید (برگه 16)

آرشیو نویسنده: مهرالدین مشید

مکثی بر شعار های رنگین سلفی ها از اسلام حکومتی تا امارت و خلافت اسلامی

  سلفی گری و تروریسم ابزار شبکه های استخباراتی؛ تیغ آخته بر گلوی میانه گرا ها جریان سلفی که در ...

ادامه مطلب »

فساد و زورگویی خطرناک تر از تروریزم است

  سکوت در برابر مفسدان و زورگویان؛ جاده سازی برای طالبان فساد و زورگویی دو پدیدۀ شومی است که خطرناک ...

ادامه مطلب »

سوگواری کتابخانۀ عامۀ کابل؛ پس از وفات حیدری وجودی

  امروز از غروب شاعر پرخاشگر و خورشید عرفان و ستارۀ تابناک معرفت، استاد حیدری وجودی  ۲۵ روز سپری می ...

ادامه مطلب »

اختلاف در کابل و همسویی آمریکا و بریتانیا با پاکستان

افغانستان و بازی بزرگ جدید میراث حقه بازی های استعماری قرن نوزدهم سخن بر سر بازی بزرگ رقابت های سیاسی ...

ادامه مطلب »

جان بولتون‌از افتضاح سیاسی در کاخ سفید پرده برداشت

   جان بولتون مشاور پیشین ترامپ کتابی نوشته زیر نام ” اتاق رخداد ها” که بر رغم هشدار های دادگاهء ...

ادامه مطلب »

حکومت های پس از بن نزد مردم افغانستان مسئول و پاسخگو اند

  مردم افغانستان گذشته از کوتاهی ها و ضعف ها و شکستگی های نشست بن اول و بازی های سیاسی ...

ادامه مطلب »

به بهانۀ وفات پدرم که باوجود دردهای بی پایان بر سکوی عزت و وقار تمکین داشت

   این بارسخن رابه بهانۀ حادثۀ المناک وجانگدازپدرمهربانی آغازمیکنم که عمری رادرپای فقرسپری کرد ، رنج بی امان راپذیراشد ، ...

ادامه مطلب »

جنایات پاکستان و ایران

  جنایت ها و مداخلۀ سنگین ایران و پاکستان در افغانستان با تاسف که در این نوشته از مداخلۀ کشوری ...

ادامه مطلب »

سیاست دروغ های شاخدار است

  به این نتیجه رسیدم که سیاست، دروغ های شاخداری است. دی شب سفری در زمان را تجربه کردم  و ...

ادامه مطلب »

در سوگ خورشید، مردی با عظمتی فراتر از عشق

  غروب خورشید برای طلوعی دیکر سخن برسر غروب خورشید و سوگ آفتابی است که هرچند در طلوع جدید و ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com