خانه » آرشیو نویسنده: محمد حریف حریف

آرشیو نویسنده: محمد حریف حریف

ببرک کارمل و مسئله ملی

  « ببرک«کارمل» یکی از دولتمردان استثنایی تاریخ نوین افغانستان بود. هیچ شاه ، امیر و رئیس جمهور در رشد ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com