خانه » آرشیو نویسنده: بشیر احمد قاسانی

آرشیو نویسنده: بشیر احمد قاسانی

آخرین میخ کرزی بر پیکر حکومت وحدت ملی زده می شود!

به خاطر دارم، دو سال پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بار ها کرزی تلاش کرد، قوانین انتخاباتی را به ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com