خانه » آرشیو نویسنده: عزیز آریانفر (برگه 2)

آرشیو نویسنده: عزیز آریانفر

بازی های پیچیده اتنوپولیتیک کشورهای بزرگ در گستره افپاک

بازی های پیچیده اتنوپولیتیک کشورهای بزرگ در گستره افپاک و عود بیماری اولتروناسیونالیسم تباری و پیامدهای سهمگین آن برای ما: ...

ادامه مطلب »

آیا به زودی شاهد بر افتادن نظام ایران خواهیم بود؟

در پاسخ به پرسش های شماری از دوستان: در پاسخ باید گفت که باید این اندیشه را بیخی از سر ...

ادامه مطلب »

ترور ناجوانمردانه وحید مژده به شدت محکوم و مردود است

به رغم دگراندیشی صد و هشتاد درجه یی و آشتی ناپذیر و تفاوت در دیدگاه ها، با ارجگذاری به اصل ...

ادامه مطلب »

پسلرزه های فاجعه سترگ جیوپولیتیکی

امپراتوری ها در سر تا سر تاریخ جنایت و تاراج کردند. از این رو نکوهش احمدشاه ابدالی در اشغال، کشتار ...

ادامه مطلب »

استقلال و امان الله خان

در این اواخر، شاهد برخی ارزیابی های مختلف از سالگرد استقلال کشور و شخص امان الله خان هستیم. عده یی ...

ادامه مطلب »

آیا طالبان کرام بر خواهند گشت؟

سال ها پیش حتا پیش از انتخابات سال ۲۰۱۴ نوشته بودیم که دیر یا زود یک اداره موقت دو ساله ...

ادامه مطلب »

چه باید کرد؟

اگر دولت وحدت ملی ابتکار اصلاح قانون اساسی و ساختار نظام را در دست نگیرد، امکان تشکیل دولت موقت و ...

ادامه مطلب »

طرح جامع صلح پایدار برای کشور

این کمترین سال های سال است که پیوسته اصول بنیادین دهگانه (تزهای دهگانه) زیر را برای استقرار صلح و ثبات ...

ادامه مطلب »

سناریوی کمیدی انتخابات ( بخوانید انتصابات) قلابی و نمایش مسخره دموکراسی در کشور

جای کمترین نگرانی نیست. باز هم بدون چون و چرا کسی را که کاخ سفید برای نشستن به اورنگ شهریاری ...

ادامه مطلب »

نیاز تاریخی بریدن جمعیت از اخوانیسم جهانی

دوستی پرسیده اند راز شکست های پی در پی و عقب نشینی های جمعیت در دو دهه اخیر چیست؟ در ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com