خانه » آرشیو نویسنده: عزیز آریانفر

آرشیو نویسنده: عزیز آریانفر

نیاز به ایجاد شورای عالی مشورتی دفاعی( نظامی_ امنیتی)

با توجه به پیچیده تر شدن اوضاع امنیتی در کشور بایسته است تا شورایی برساخته از رجال برجسته نظامی و ...

ادامه مطلب »

نکاتی درخور توجه در کنفرانس ترکیه

در کنفرانس ترکیه باید بیشتر بر چند نکته کلیدی تاکید شود: روشن است انتظار مردم این است که برآیند کنفرانس ...

ادامه مطلب »

فراخوان سراسری

بیایید در نوروز پیش رو، یکپارچه و همنوا نیاز به ساماندهی و دگردیسی بنیادی ساختاری در کشور را فریاد بزنیم. ...

ادامه مطلب »

آخرین اتمام حجت

آژیرهای خطر به صدا در می آیند! نفس مطرح شدن دولت انتقالی/ موقت، قطع نظر از این که عملی می ...

ادامه مطلب »

باز اندیشی در ابعاد کلان تاریخی-جیوپولیتیکی

پرسش بس اصولی یی مطرح هست مبنی بر این که آیا با فروپاشانی شاهنشاهی پهناور نادر افشار خراسانی و جدا ...

ادامه مطلب »

گُل دقیقه نود آقای اشرف غنی از روی نقطه پنالتی:

این که در کشور با بن بست راهبردی روبه رو هستیم، شک و تردیدی نیست. نه دولت توانایی پیروزی قاطعانه ...

ادامه مطلب »

دژ شیشه یی صلح و منجیق های پرتابگر خرسنگ تعبیه شده در پیرامون آن

در این روز ها چشم های همه به سوی دوحه دوخته شده است و از هر سو فریادهای صلح خواهی ...

ادامه مطلب »

افغانستان، گروگان مثلث برمودایی

افغانستان، گروگان مثلث برمودایی نادریه، امانیه و سقاییه و خطر بازگشت پیروان ملای لنگ : او اوس یو حل بیا ...

ادامه مطلب »

فتنه طالبان و آینده وحشتناک ما

هنوز بیست و پنج سال پیش، به سال ۱۹۹۴، هنگامی که طالبان به صحنه سیاسی ظهور کردند، طی مصاحبه یی ...

ادامه مطلب »

بازی های پیچیده اتنوپولیتیک کشورهای بزرگ در گستره افپاک

بازی های پیچیده اتنوپولیتیک کشورهای بزرگ در گستره افپاک و عود بیماری اولتروناسیونالیسم تباری و پیامدهای سهمگین آن برای ما: ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com