خانه » آرشیو نویسنده: احمد سعیدی (برگه 12)

آرشیو نویسنده: احمد سعیدی

یا ارگ یا مرگ

مطابق به قانون و طرزالعمل های انتخاباتی به آغاز کمپاین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کمتر از دو هفته دیگر باقی ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com