خانه » آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد (برگه 8)

آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد

آیا خارجی‌ها عاشق پشتون‌ها و دشمن تاجیک‌ها هستند؟

حاکمان پشتون در طول یکصد سال گذشته کوشیده‌اند که خارجی‌ها را طرفدار خود و دشمن سایر اقوام قلمداد نموده و ...

ادامه مطلب »

مشکل ما «دری سیاسی» یا «دری اوغانی» است!

کرونولوژی حوادث * زبان ما به گواهی تمام منابع تاریخی پس از اسلام به نام های پارسی، دری و پارسی ...

ادامه مطلب »

تاریخ بکارگیری واژه افغانستان

لعل زاد لندن، اگست ۲۰۱۷ اولین معاهده ای که واژه «افغانستان» در آن ذکر شده است! معاهده برتانیه، رنجیت سنگهه ...

ادامه مطلب »

گوگل بازی یا پالیدن تعداد دندان‌های اسپ در کتاب‌ها

  یکی از بزرگترین چالش های نسل ما در حدود ۴۰ – ۵۰ سال پیش در کشور، عدم موجودیت منابع ...

ادامه مطلب »

وضع موجود در کشور و راه ھای حل آن

پروفیسور دکتور لعل زاد در این نوشتۀ کوتاه و موجز خویش با واقعبینی مشکلات افغانستان و علل عقبمانی آنرا به ...

ادامه مطلب »

تقسیم بندی تاجیک ها

قوم یک مقوله زبانی – فرهنگی است که به علت جدایی از مادر خود و عدم ارتباط با آن در ...

ادامه مطلب »

متن گفتگو با ویلیام موریس گرداننده شبکه بین‌الللی ای‌ان‌ان

پروفیسور لعل زاد با شبکۀ بین المللی ای ان ان ( Arab News Network ) در بارۀ اوضاع افغانستان مصاحبه ...

ادامه مطلب »

باز هم در مورد «تیوری توطیه»

بسیاری از دوستان و جوانان ما بدون آنکه معنا و مفهوم «تیوری توطیه» را بدانند، بصورت نا خود آگاه یا ...

ادامه مطلب »

مقوله‌های مشابه «قسمت و تقدیر» و «تیوری توطیه»!

  تعداد زیادی از دوستان و جوانان ما با فهم نادرست از مقوله «قسمت و تقدیر» هر واقعه، هر حادثه، ...

ادامه مطلب »

دیورند، خط مرزی با تاجیکستان و خط فرضی با پاکستان

دوستان و رسانه‌های کشور زمانیکه در مورد «خط دیورند» صحبت می‌کنند، فراموش می‌نمایند و یا نمی‌دانند که دیورند با امیر ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com