خبر و دیدگاه

نخستین تاریخ سازی برای منشای قبایل افغان

(موضوعی برای پژوھش گران مسایل تاریخی کشور)

پیشگفتار (واقعیت ھای تاریخی)

نخستین ذکر واژه «افغان» در اثر مشھور حدود العالم (٩٨٢ ) بدین گونه است: «گردیز،
شھری است بر حد میان غزنین و ھندوستان… َسول دھی است بر کوه… و اندر او افغانان
اند. چون از آنجا بروی تا به ُحسینان، راه اندر میان دو کوه است… راھی است با مخاطره
و بیم.  ُحسینان شھری است بر گرمسیر و بر صحرا نھاده. نینھار جایی است، پادشاه او
مسلمانی نماید و زن بسیار دارد، از مسلمانان و از افغانان و ھندوان بیش از سی».
شاھنامھ فردوسی (١٠١٠ ) در داستان کک کھزاد چنین می گوید:

که نزدیک زابل به سه روزه راه    یکی کوه بُد سر کشیده به ماه
بیک سوی او دشت خرگاه بود     دگر دشت زی ھندوان راه بود
نشسته در آن دشت بسیار کوچ    ز اوغان و لاچین و کرد و بلوچ
که بر زابلستان نه بندند راه          زند تا در ھندوان با سپاه

 

باقی مطلب در لنک زیر:

نخستین تاریخ سازی برای منشای قبایل افغان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا