خانه » آرشیو نویسنده: عطا صفوی

آرشیو نویسنده: عطا صفوی

نامهُ سرکشاده عنوانی جناب مولوی صاحب عبدالصبور ودیگرعلمائ کشور

بسم الله الرحمن الرحیم دریک چند روزگذشته شما ویک تعداد دیگرازعلمائ دینی کشورگویا براصلاح تایخ و جامعه  وبرای دفاع ازشاه ...

ادامه مطلب »

بعد از گذشت ۹۵سال زندگی در مهاجرت دو باره برگشت به وطن آبائ

برگردان بفارسی – دکترصفوی نامهُ جالب یک مهاجر۱۰۰ساله روس به ولادیمیرپوتین  “قبل ازاینکه نزد خدا بروم ، باید به مهین ...

ادامه مطلب »

نامه سرکشاده عنوانی محترمان مشاورین ارشد جناب اشرف غنی رئیس جمهور

به قول معروف « هرچه ازحد بگزرد رسوأ شود» واین رسوائ هم نمیتواند لایتناهی بوده باشد. به مثابهُ یک شهروند ...

ادامه مطلب »

یادی از خفتگان بی کفن

چندسال قبل مضمونی تحت عنوان «۸۳ سال از جاودانه شدن  خفتگان بی کفن  میهن ما  میگزرد»  درمورد شاه بی کفن ...

ادامه مطلب »

<<امکان بازنمودن جبهه جدید علیه منافع روسیه درشمال افغانستان توسط امریکا»

” این سرزمین من است که میدان جنگ و تخته خیزبرعلیه همسایگان آسایشته ام قرارمیگیرد ٬ ومتأسفانه این من هستم ...

ادامه مطلب »

افغانستان باسناریوی خاورمیانه رو برو است

اگرتمام فاکت های موجود طرفین را پهلوی هم قراردهیم، بخوبی درمیابیم که وضعیت فعلی افغانستان همخوانی کلی با سناریوی یک ...

ادامه مطلب »

“سیاه رویان تاریخ”

متیقین هستم که اکثر هموطنان ما درپای صحبت حامد کرزی درپروگرام ویابرنامه « سیاه وسفید » نشته وبه آن گوش ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com