فرهنگ و هنر

“پایانِ کارِ سه رویین تن” از چاپ برآمد

kutab_zaryab

 

“پایان کار سه رویین تن” گزینه هشت جستار و یک گفت و گو با استاد محمد اعظم رهنورد زریاب، از چاپ بر آمد و اقبالی برای خواننده گانش شد.

آن گونه که از نام کتاب پیداست، کتاب شامل هشت تحقیق ژرف استاد زریاب و یک مصاحبه ایشان است که در ۳۱۲ صفح با قطع و صحافت بسیار زیبا و مرغوب از سوی انتشارات امیری چاپ شده است وخواننده گان می توانند آنرا از کتاب فروشی های شهر بدست آورند.

در واقع استاد زریاب از مشار کسانیست  که در درست نویسی درکشور و بیرون از کشور ما در میان حلقات ادبی شهرت دارد و اگر کسی خواسته باشد شیوه نوشتن بسیاری از واژه ها کلمات را در زبان فارسی بهتر بداند، کافیست این نوشته و دیگر نوشته های اورا بخواند و آنرا سرمشق قرار بدهد.

آنگونه که از نام کتاب پیداست، در بخشی از آن ما پیان کار سه رویین تن را می خوانیم که در منابع گوناگون آمده است.

کسانی که به شاهنامه فردوسی دسترسی دارند شاید خوانده باشند که اسفندیار فرزند گشتاسب ایرانییکی از آن رویین تن ها بودکه عشق پادشاهی و دست یافتن به قدرت چشم بصیرتش را کور کرد تا پدر را از کرسی به زیر آرد و خود بجایش بر تخت سلطنت بنشیند.

پدر که شاهی با فراست است نیرنگی در کا رمی کند تا اسفندیار رویین تن را از سر راه خود بردارد.

نیرنگ گشتاسب چنین است که اسفندیار را ماموریت میدهد تا برود و رستم جهان پهلوان را در حالی نزد او بیاورد که دستانش را از پشت سرش بسته باشند.

اسنفدیار مادری نیکو سرشت و خردمند دارد که نامش کتایون است. او به فراست در می یابد

مراد از این ماموریت کشته شدن اسفندیار بست رسنتم است و  همانست که فرزند را پند میدهد که هم از آزمندی بگذرد و هم از این خواسته که رستم را دست بسته بیاورد. مادر فرزند را نصیحت می کند که چون رستم دست بسته رفتن به دربار شاه را نمی پذیرد(چون جهان پهلوان است) ناگزیر جنگ در میان هردو در میگیرد و پیان این کار مرگ اسفندیار است.  او قبول نمی کند ودر نتیجه بدست رستم با تیری که در هر دوچشمش می خورد، کشته میشود.

در یان کتاب سه رویین تن بزرگ تاریخ در زیر یک عنوان کلی آمده اند. اسفندیار، آشیل و زیکفرید.

سرنوشت عبرت آمیز این سه رویین تن تاریخ را در بخشی از این کتاب مطالعه کنید و لذت ببرید.

استاد زریاب در این بخش با کنکاش به چند و چون هرسه ماجراجوی رویین تن پرداخته است و زنده گی آنانرا در این نوشته به تحیریر در آورده است.

“ولتر و شهزاده قندهار”آغازین مبحث این کتاب است ک ه با شیوایی نگارش یافته است.  پس از آن آستاد با قلم سحارش بوف کور صادق هدایت را چاشنی بحث و تدقیق بر می گزیند ودر این نوشته جوانب مختلف این داستان مشهور و در عین حال غریب را تحلیل می کند.

بوف کور همان اثر نامدار صادق هدایت است که با شک نگری ها بد بینی هایش از زنده گی آنرا نوشته است و خواندن و تحمل ان نیز یک هنر  است.

در این بحث استاد مقداری این کتاب را با موشکافی  جستجو می کند تا رمز و رازهایش را از راهگذر سبک وفلسفه اش دریابد.

بخش دیگر کتاب به تلاش های شاعر زنان افغانستان تعلق دارد که بقول استاد در دهه شصت خورشیدی جوشش و خیزش های در خور ستایش داشته اند.

استاد زریاب در این بخش در آغاز بحث دلیل نگرش به زنان شاعر در این دوره  را اینگونه واضح می سازد:

“و اما، اگر من در این نبشته کوتاه و فشرده، به شعر بانوان و دوشیزه گان افغانستان در دهه شصت هجری خورشیدی ، جدا گانه نظری انداخته ام، برای آنست که جوشش کلام شاعرانه زتان و دختران افغانستان_ در این دهه یی که نام بردم_ پدیده شگفت و بی نظیری بوده است که میشود ، همچون رویداد خجسته و خوش آیندی، بدان نگریست و زهی و آفرینی در خور، نثار  آن کرد” کتاب، صفحه ۵۲

در این مبحث استاد از شاعر زنان و دختران یاد می کند و تا جایی که مقدور است، ک.تاه و موجز، نمونه های از شعر این بانوان و دختران را شاهد می آورد.

پس از این بحث، “خمسه اولیه” در جای عنوان بحثی دیگر قرار می کیرد. اینگونه است که استاد زریاب جای پای ادبیات داستانی را در سرمزنش پی می گیرد واین ریشه ها را نشان میدهد.

بعد هم کاخ بلند فارسی می آید که با “باز آفرینی یک حکایت خاور زمینی در امریکای لاتین” کتاب ادامه می یابد.

در این بخش استاد قصه از مثنوی ماندگار خداوندگار بلخ را معرفی می کند و در ادامه اش

ماجریا این قصه به امریکای لاتین می رود و در دو نوبت با آفرینی قصه مولانا صورت می گیرد که استاد به هردو نمونه پرداخته است و زیبا هم پرداخته است.

همینگونه استاد قصه دیگر از سعدی شیرازی را در ادبیات مغرب زمین رد یابی می کند. بحث اصلی که همانا “پایان کار سه رویین تن” است، پیش از بحث پایانی کتاب می آید وبه ترتتیب رویین تنان معرفی  میشوند. اسفندیار، آشیل و زیگفرید، هریک می آیند و سرنوشت شان در این نوشته رقم می خورد.

فرجامین بحث این کتاب گفتگوی استاد با نعمت حسینی است. این بحث در زمینه های نقد، ادبیات و ادبیات داستانی و مسایلی از این قبیل انجام یافته است که برای مشتاقان آثار استاد زریاب و برای همه کسانی که به زبان و فرهنگ شان دلبسته گی دارند، آموزنده است.

 


_____

بضاعت این حقیر تا همین حد بود. باقی را خواننده گان باید تلاش کنند و این اثر زیبا و پر فیض را در یابند و بخوانند. من برای استاد زریاب از خداوند بزرگ جان جوری و تندرستی همراه با بهروزی و پیروزی می خواهم. ارزو می برم که روزگار شان در چرخش زمان و توالی سالها همچنان مشحون از فیض و برکت بماند و قلم توانایشان نییز همینگونه پر فیض بماناد که مارا از آن فیض ها  بهره هایی باید. آمین، یا رب العاملین.

 


نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iP&21#8do7;s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا