خانه » آرشیو برچسب: گروهای مسلح طالبان دولت افغانستان رابرسمیت نمیشناسند.

آرشیو برچسب: گروهای مسلح طالبان دولت افغانستان رابرسمیت نمیشناسند.

خطاب به آنانیکه برای هیچ جنگید ند وبرای هیچ کشته شدند.

هنگامه مرگ مبهم رهبر افسانوی طالبان نا آگاه افغانستان یکبار دیگر نشان داد که برخی مردم افغانستان  وحتی قشر تحصیل ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com