گروهای مسلح طالبان دولت افغانستان رابرسمیت نمیشناسند.

دکمه بازگشت به بالا