خانه » فرهنگ (برگه 5)

فرهنگ

انتقادشدید رئیس مجلس از به دریا ریختن کتا‏ب ها در نیمروز

۹ عنوان از کتاب هایی که در ولایت نیمروز به به دریا انداخته شده اند ، شامل کتاب های اسلامی ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com