خانه » خبر و دیدگاه (برگه 21)

خبر و دیدگاه

نمایش های پوپولیستی اثر گذار نمی باشد

معادله جنگ با طالبان تروریست؛ با این نمایش های پوپولیستی و تقلید از شیوه های متعارف زباله دانی رژیم های ...

ادامه مطلب »

سیگون و کابل دو همزاد بیمار یا دوقلویی هم سرنوشت

  سیگون و کابل دو نام آشنا اند که نخستین پایتخت ویتنام جنوبی و دومی پایتخت افغانستان است. آمریکا در ...

ادامه مطلب »

ضرورت ایجاد جبهات مقاومت

ضرورت ایجاد «جبھات مقاومت نیروھای مردمی و مستقل» ! ================================================ (ملیشه ھای دولتی/پولکی زیر نام «خیزش ھای مردمی» پیشینه ی ...

ادامه مطلب »

نجات افغانستان در گرو یک مشارکت سیاسی ملی

  خروج نیروهای آمریکایی و تشدید حمله های طالبان اوضاع نظامی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان را بیش از ...

ادامه مطلب »

عید خونین وطن

  عید وطـن بـه قـلـزم خـون می کند شنا دندان گرگ وکوسه شده حمله وربه ما آجیل و نقـل و ...

ادامه مطلب »

شکست یک تابوی تاریخی که منطقه و جهان را به لرزه می آورد!

  درست بر وفق ضرب المثل معروف؛ در فرهنگ کهن ما؛  «منگر که کی می گوید؛ بشنو که چی میگوید!» ...

ادامه مطلب »

پاسخ به سوالاتی که تا هنوز نزد بعضی ها جواب نیافته

امیدوارم این نوشته پاسخی باشد به سوالات که تا هنوز نزد بعضی ها جواب نیافته : در مورد تحولات اخیر ...

ادامه مطلب »

کاروان تابوت ها به سوی پاکستان طویل تر شده است

شکل وماهیت جنگ درحال تغییر است. گزارشنامه افغانستان: قراین مشهود درجنگ هفته های پسین نشان گرآن است که موج برگشتِ ...

ادامه مطلب »

اعلامیه ی حمایت از قیام مردمی ضدطالبان

مورخ ۱۶ جولای ۲۰۲۱میلادی مطابق ۲۵ سرطان ۱۴۰۰ خورشیدی کشور عزیز ما افغانستان دشوار ترین روز های حیات سیاسی – ...

ادامه مطلب »

فصل ناتمام تاریخ در کشور ما

سرزمینی که هر  فصلی از تاریخش ناتمام مانده است سر زمین کنونی ما از جمله کشور هایی است که به ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com