خانه » خبر و دیدگاه (برگه 20)

خبر و دیدگاه

وحیـدی مظلـوم است یا گنـاهکـار؟

روز دوشنبۀ همین هفته، مسوولان در دادستانی کل اعلام کردند که عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین وزارت مخابرات و تکنالوژی از ...

ادامه مطلب »

غنـی ادامـه دهنـدۀ راه امیـن

اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی در نشست شورای عالی مصالحه گفت، کسانی عضویت این شورا را به دست‌آورده می‌توانند ...

ادامه مطلب »

بحران سیاسی وسرنوشت حاشیه نشینان تاریخ!

مردم ما در میان دوسنگ آسیاب یا به تعبیر دیگر« پیش دیوار وپس قمچین» گیرکرده اند: معضل پروژه صلح! طالبانی ...

ادامه مطلب »

آینـدۀ افغـانستان؛ وضعیت نامعـلوم و تـاریک

آن چه که این روزها به عنوان مقدمۀ گفت‌وگوهای صلح، از برگزاری جرگۀ مشورتی آغاز تا تشکیل شورای عالی مصالحه ...

ادامه مطلب »

ترامپ چگونه جنگ افغانستان را مسخره خواند

  رئیس جمهور امریکا در صحبت با اعضای ناتو درازترین و پر هزینه‌ترین جنگ تاریخ امریکا را جنگ پایان ناپذیر، ...

ادامه مطلب »

بـود و اصلاحات ثقـافت اسـلامی در دانشـگاه‌هـا

پژوهشگران انتستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته، ۱۵ حمل از یک پژوهش تازۀ این نهاد تحت عنوانِ «ریشه‌یابی ...

ادامه مطلب »

عواقب دموکراسی نو پا در افغانستان

  من نیز همچون بسیاری از تحلیلگران و روشنفکران افغانستانی از سیاست های ضد پاکستانی حمایت میکنم گرچه در حال ...

ادامه مطلب »

حقیقت‌سنجی پته‌خزانه

حقیقت‌سنجی پته‌خزانه و اینکه این کتاب جعلی است یا نیست، یک بحثِ تجربی است، نه مجادلاتِ نظری. کسانی‌که منکر تاریخی‌بودنِ ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامه بیست و چارم   عدم  آیینه عالم  عکس و انسان        چو چشم عکس در وی شخص پنهان تو چشم ...

ادامه مطلب »

کمونیزیم و روسی سازی افغانستان

  در مضمون پشتون سازی افغانستان گفتیم  که قرن بیستم، قرن ایدیولوژی بود و ایدیولوژی های مختلف ظهور کرد.  و ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com