خانه » خبر و دیدگاه (برگه 20)

خبر و دیدگاه

پاسخ طالبان به دعوت آیس کریم رئیس جمهور

  شاید آن چه در ولایت غزنی گذشت و یا در نقاط دیگر کشور می گذرد، از سطح فهم این ...

ادامه مطلب »

علی احمد خان

    سفر کوتاهی با والی علی احمد خان                    ( شخصی که دوبار اعلان امارت نمود)        فهرست عنوان ها   ...

ادامه مطلب »

بافت های نا گسستنی افغان ها سپر قوی در برابر حملات بر قشر خاص

  در طول تاریخ کشور های که به ترقی و رفاه رسیده اند تنها راه پیشرفت و مسیر آنان علم ...

ادامه مطلب »

پشتیبانی حکومت از رسانه‌ها ارزش های مردم سالاری را تقویت می‌کند

  نگاۀ حاکم بر مطبوعات باید ملی باشد در این شکی نیست که جامعۀ جنگ زده و بحران زدۀ افغانستان ...

ادامه مطلب »

دموکراسی اسلامی

فصل هفتم مذاهب مذاهب ساخته و بافته ای انسان هاست و متاسفانه در طول تاریخ به جای اتحاد باعث نفاق ...

ادامه مطلب »

اردوی افغانستان دست آورد ها و چالش ها

  من در مورد دست آورد ها و قربانی های  بی شماری قوت های مسلح بخصوص اردوی ملی افغانستان کتابی ...

ادامه مطلب »

پایتـخت فرهنـگی جهـان اسـلام در آتـش

  با گذشت چهار روز از درگیری در ولایت غزنی اکثر مناطق شهر تا هنوز در دست گروه طالبان قرار ...

ادامه مطلب »

بازی قدرت در افغانستان

به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کمتر از یک سال باقی مانده است. تنها بطور آشکار دیده می شود که جناب ...

ادامه مطلب »

نسخ در قرآن مجید و حکمت آن در تکامل قوانین مدنی

  یکی از موضوعات نسبتاً پیچیده در قرآن کریم مسلۀ آیات منسوخ است. آیت یا آیات که در باره نسخ ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامه هشتم ای سایۀ معشوق رامعشوقِ خود پنداشته      ای سالها نشناخته تو خویش را از پیرهن تشریح واقعیت جهان ممکن ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com