خانه » آرشیو نویسنده: عبید جاهد

آرشیو نویسنده: عبید جاهد

همگرایی سعادت در پی دارد

بنیادهای  که اساس و سنگ بنای شان بر  مبنایی وحدت وهمدلی و همدیگر فهمی گذاشته شود مدام مستحکم و پا ...

ادامه مطلب »

کار گُم شده ای نسل جوان و دانش آموخته

  بی کاری  و بی رزوگاری  و نبود زمینه کار و اشتغال و عدم  جذب نیروهای  تازه نفس ، جوان ...

ادامه مطلب »

حمایت از هراس‌افگنی ریشه در جهالت و بی دانشی جامعۀ ما دارد

شوق و شعف بیش از حد و اندازه ای برخی  از فرزندان ملت شهید  پرور از آدم کشی و آدم ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com