خانه » آرشیو نویسنده: مهرالدین مشید (برگه 28)

آرشیو نویسنده: مهرالدین مشید

افغانستان در پرتگاهء یک بحران خطرناک

    شاید دوستان با واژهء بحران آشنا باشند، بحران معنای نوعی آشفتگی و درهم و برهمی را گوید که ...

ادامه مطلب »

باتبلیغات خصمانه نباید شجاعت نیرو های امنیتی را زیر پرسش برد و حربۀ آی اس آی شد

  ما در کشوری زنده گی می کنیم که چهار دهه جنگ بی رحمانه تمامی دار و ندارش را به ...

ادامه مطلب »

اعلامیۀ فرزند ملاعمر نشانه هایی از انعطاف پذیری ها و یا اغواگری های آنان

  اعلامیۀ فرزند ملاعمر از فرازۀ یک انعطاف تا فرود یک اغوا ملایعقوب فرزند ملاعمر در یک اعلامیه حملۀ انتحاری ...

ادامه مطلب »

آیا نشست های “پروسۀ کابل” و “تاشکند” دراز راۀ صلح افغانستان را کوتاه تر می کند

  از آنجا که هدف اصلی نشست تاشکند پس از نشست “پروسۀ کابل” جست و جوی راه ها و شناسایی ...

ادامه مطلب »

جشن نوروزی و شور وهلهلۀ بهاری بر همگان مبارک باد

    نوروز با هیچ دینی پیوند ندارد و اما پیوندی استوار با انسان، تاریخ و طبیعت دارد! نوروز آغاز ...

ادامه مطلب »

افزایش فشار بر پاکستان، دراز راۀ صلح در نشست “پروسۀ دوم کابل” را کوتاه می سازد

  طرح رئیس جمهور کشور از حمایت جامعۀ جهانی در نشست پروسۀ دوم کابل برخوردار شد. این طرح بدون قید ...

ادامه مطلب »

“تاپی” گامی به سوی رفاۀ اقتصادی و اشتغال و صلح و نفی تروریزم

  تاپی نماد پایداری و شگوفایی اقتصادی و نقطۀ عطفی در تحولات اجتماعی تاپی تنها یک پروژۀ اقتصادی نیست که ...

ادامه مطلب »

شکستن بن بست جنگ افغانستان را می توان پیش بین شد

  پس از هفده سال بار دیگر هواپیما های بی ۵۲ امریکایی در فضای افغانستان به پرواز درآمدند و بر ...

ادامه مطلب »

الهی به غم نامۀ استخوان سوز این کشور پایان ده و بساط انتحاری ها را برچین

  پروردگارا کشتی در گل نشستۀ و غرقه در خون این کشور را به ساحل رهایی  رهنمون کن الهی مگر ...

ادامه مطلب »

یک شنبه خونین کابل لکهء ننگین بر جبین دشمنان مردم افغانستان

  کابل این یل زخمی روزگار و تنها گرد افسانوی تاریخ بار دیگر یک شنبۀ خونین را که گواهء وحشتناک ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com