خانه » آرشیو نویسنده: کاوه جبران

آرشیو نویسنده: کاوه جبران

‘ادبیات اصیل افغانی’ یعنی چه؟

شماری پرسیده اند که ادبیات اصیل افغانی یعنی چه! به احتمال در ساحت علم تعریف و تعیین ابعاد چنین عبارتی ...

ادامه مطلب »

طرح و تدوین نظریۀ سرکوب زیر نام قانون

  تهیۀ پیش‌نویس قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات نشانۀ دیگری‌ست که بر بیان مفاهیمی چون دموکراسی و حق اعتراض؛ در ...

ادامه مطلب »

به بهانۀ رستاخیز تغییر

نهایت این ماجرا جز یأس چیزی روی دست نمی‌گذارد. رنج عمیقی که حاصل سقوط انسانیت، در جغرافیایی به نام وطن ...

ادامه مطلب »

ترس از فروپاشی یک توهم

در کانون توطیه و دسیسه و ترور، به گمانه‌زنی‌ها و محاسبات ریاضیکی نمی‌توان اعتماد کرد. بر بنیاد هر گونه احتمالی ...

ادامه مطلب »

آیا پدرام در مورد مرز دیورند دروغ می‌گوید؟

 اثبات سخنان پدرام خیلی دشوار نیست. کافی است به اسناد و شواهدی که در سال‌های پسین گردآوری شده مراجعه گردد. ...

ادامه مطلب »

حاشیه‌های فربه‌تر از متن

سخن‌زدن با آنانی که الگوهای رفتاری و فکری‌شان را از سلبریتی‌ها و اسطوره‌های اجتماعی وام می‌گیرند، بسیار دشوار است. به ...

ادامه مطلب »

ضرورت قانون‌مندشدن مطالبات قومی

برخورد ژنرال‌ها و رجزخوانی هواداران در بلخ، مصداق دیگری بر سطحی جدید از مناسبات قومی‌ست که بر این مبنا صورت‌بندی ...

ادامه مطلب »

چرا نام شرکت آریانا به “د باختر-افغان” عوض می‌شود؟

شاید به یمن ابزارهای ارتباطی مدرن است که این‌گونه تصمیم حکومت و یا هر مرجع اجرایی دیگر سریعاً همه‌گانی می‌شود ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com