خانه » آرشیو نویسنده: کاوه جبران

آرشیو نویسنده: کاوه جبران

حکومت غنی، یک حکومت فروپاشیده است

حکومت غنی، یک حکومت فروپاشیده است. هیچ عنصر مشروعیت‌بخشی ندارد. در حدی که حتا طالب به آن طعنه می‌زند. استیصال ...

ادامه مطلب »

‘ادبیات اصیل افغانی’ یعنی چه؟

شماری پرسیده اند که ادبیات اصیل افغانی یعنی چه! به احتمال در ساحت علم تعریف و تعیین ابعاد چنین عبارتی ...

ادامه مطلب »

طرح و تدوین نظریۀ سرکوب زیر نام قانون

  تهیۀ پیش‌نویس قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات نشانۀ دیگری‌ست که بر بیان مفاهیمی چون دموکراسی و حق اعتراض؛ در ...

ادامه مطلب »

به بهانۀ رستاخیز تغییر

نهایت این ماجرا جز یأس چیزی روی دست نمی‌گذارد. رنج عمیقی که حاصل سقوط انسانیت، در جغرافیایی به نام وطن ...

ادامه مطلب »

ترس از فروپاشی یک توهم

در کانون توطیه و دسیسه و ترور، به گمانه‌زنی‌ها و محاسبات ریاضیکی نمی‌توان اعتماد کرد. بر بنیاد هر گونه احتمالی ...

ادامه مطلب »

آیا پدرام در مورد مرز دیورند دروغ می‌گوید؟

 اثبات سخنان پدرام خیلی دشوار نیست. کافی است به اسناد و شواهدی که در سال‌های پسین گردآوری شده مراجعه گردد. ...

ادامه مطلب »

حاشیه‌های فربه‌تر از متن

سخن‌زدن با آنانی که الگوهای رفتاری و فکری‌شان را از سلبریتی‌ها و اسطوره‌های اجتماعی وام می‌گیرند، بسیار دشوار است. به ...

ادامه مطلب »

ضرورت قانون‌مندشدن مطالبات قومی

برخورد ژنرال‌ها و رجزخوانی هواداران در بلخ، مصداق دیگری بر سطحی جدید از مناسبات قومی‌ست که بر این مبنا صورت‌بندی ...

ادامه مطلب »

چرا نام شرکت آریانا به “د باختر-افغان” عوض می‌شود؟

شاید به یمن ابزارهای ارتباطی مدرن است که این‌گونه تصمیم حکومت و یا هر مرجع اجرایی دیگر سریعاً همه‌گانی می‌شود ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com