خانه » آرشیو نویسنده: حمید ابراهیمی

آرشیو نویسنده: حمید ابراهیمی

نامه به اوباما

این نامه را به رئیس جمهور محبوب امریکا “اوباما” که روزهای اخر قدرت اش درکاخ سفید است، جهت سپاس گزاری ...

ادامه مطلب »

صدراعظم هند و زورآزمایی منطقه ای

یک کشور در جنوب آسیا تروریسم تولید می کند، نرندرامودی صدراعظم هند در نشست کشورهای جی ۲۰ در چین اظهارداشت، ...

ادامه مطلب »

یک هفته پس از کودتا

روند اسلامیزه شدن ترکیه پس از به قدرت رسیدن نجم الدین اربکان در سال ۱۹۹۵ برمیگردد اما دیری نگذشت که ...

ادامه مطلب »

سرخوردگی اردغان از جهان اسلام

اردغان یگانه رهبر اسلام گرای ترکیه پس از به قدرت رسیدن حزبش در سال ۲۰۰۲ به حیث صدراعظم این کشور ...

ادامه مطلب »

تقابل یا تعامل

افغانستان کشوریست که گاه ناگاه بحران تولید میکند، زایش بحران ها در کشوری مانند افغانستان به مثابه ی ابراز بران ...

ادامه مطلب »

پروژه توتاب یا توطئه گری های ایران

سیاست پردازی های مغرضانه ی دو همسایه نا اهل افغانستان (ایران وپاکستان) درامور داخلی کشورمان  پایان پذیر نیست، به بهانه ...

ادامه مطلب »

اهمیت امنیت در کشورهای بحران زده

کشورهای که از نبود امنیت رنج می برند دچار یک نوع نوسانات سیاسی-اجتماعی درجامعه خود میاشند، و کشورهای پسااستعمار زیادتر ...

ادامه مطلب »

اندرباب فرا خوان نمایندگان مجلسین

فردا رئیس جمهورغنی هردو مجلس را جهت مشوره در مورد مقابله با تروریسم فراخوانده است، این فرا خوانی را میتوان ...

ادامه مطلب »

ایدولوژی های موافق

شکل گیری گروه های تندرو زمانی تسریع شد که قرن بیست وارد نیمه ی دومش گردید، زایش تشکل های سیاسی ...

ادامه مطلب »

تعریف از طالب

    ضیا، در برابر تروریستان انعطاف‌پذیر نباشید. احدی، طالبان مخالفین مسلح سیاسی هستند. دراین جستار به تحلیل موضوع گیری ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com