خانه » آرشیو نویسنده: عنایت الله مبارز

آرشیو نویسنده: عنایت الله مبارز

بیکاری معضل کلان اجتماعی!

  کار وبیکاری دو پدیده مهم درماشین اقتصاد ودرمدار های متضاد زندگی بشرمی چرخند، اولی چادر سعادت را درجامعه هموار ...

ادامه مطلب »

تیغ فاشیزم برگلوی شناس نامه های برقی

یکی ازبازرگانان زبان میگوید: (اگرکمله افغان درشناس نامه های برقی درج نگرددبرچیدن شیرازه حکومت به اندازه نوشیدن یک لیوان آب ...

ادامه مطلب »

اولتیماتوم به پاکستان بسنده نیست، الزامی است چندراهکارعملی شود‍!

پس از حملات خونین گهواره قدرت”کابل” دیواراعتماد نسبی کابل-اسلام آباد فروریخت. حادثه خونین شاه شهید و به تعقیب آن ترورافسران ...

ادامه مطلب »

آفات آیدئولوژی بردین

قبل ازپیچیدن به عمق مسئله اهداف ورفتارآیدئولوک وپیامد آن درقلمرو جهان اسلام وبخصوص افغانستان الزامی است بدانیم؛ آیدئولوژی چیست ودین ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com