خانه » آرشیو نویسنده: آصف آشنا

آرشیو نویسنده: آصف آشنا

ایستادگی‌برای‌بقا

یکم آنچه در سه روز گذشته در امر سرکوب طالبان رقم خورده است، پیش از هر گپ دیگر امر نیک ...

ادامه مطلب »

و حالا در متن یک فاجعه

اگر عقل و هوش ما درست کار کند، اگر شعور و منطق ما توان تحلیل و سنجش وضعیت فردی و ...

ادامه مطلب »

خیانت به امانت ملی خیانت ملی است

آقایان اشرف غنی و ضیاالحق امرخیل، پیش از آنکه فردا مبارزات انتخاباتی رسماً کلید بخورد و من درگیر کارزار انتخاباتی ...

ادامه مطلب »

ستون‌ پنجمی‌ها در پی ویرانی بیخ ثبات و همزیستی مسالمت‌آمیز بامیانیان اند

از بامیان خبرهای بد و ناخوشایند گزارش می شود. خبرهای نگران کننده و ویرانگر. خبرها می رساند که دست های ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com