خانه » آرشیو نویسنده: احمد سعیدی (برگه 5)

آرشیو نویسنده: احمد سعیدی

هند بخاطر مجازات پاکستان آماده گی میگیرد

  کشور هند دارای ۲ میلیون ارتش  ۲۱۸۵ طیاره جنگی ۴۰۰۰ تانک ۴۶۱۴ توپ و راکت ۲۹۵ کشتی جنگی ۱۶ زیر دریایی ۶۰ میلیارد دالر ...

ادامه مطلب »

با خروج نظامیان شوروی از افغانستان آیا وضعیت بهتر شد یا بد تر؟

ارتش سرخ شوروی در روز ۱۵ فبروری ۱۹۸۹پس از دادن تلفات در حدود ۱۵ هزار نظامی نیرو های خویش را ...

ادامه مطلب »

خوردنِ سوپ “برش” در مسکو، “شورمه” در دوحه، “دال” در اسلام آباد و جنگ در افغانستان

  با درنظرداشت مداخله و دید و بازدید های پشت پردۀ دیروز مقامات پاکستان با طالبان تا مداخله و جلسات ...

ادامه مطلب »

امید ها و نگرانی ها از نشست مسکو

  با سن و سال که دارم از زمان حکومت نور محمد تره کی تا سقوط حکومت دوکتور نجیب الله ...

ادامه مطلب »

قفل بخت افغانستان کلید خواهد خورد؟

  زخم دیرینه افغانستان مانند همیش خون چکان است ، قصاب زمان پیوسته در حال کوبیدن ساطور بی رحمی بر ...

ادامه مطلب »

نشست قریب الوقوع مسکو امید ها و چالش ها

  در حدود ۱۸  سال از زمان ورود نیروهای غربی تحت رهبری امریکا  به افغانستان می گذرد و این کشور ...

ادامه مطلب »

چرا ما به صلح نمی رسیم ؟

به این تمکین که ساقی باده در پیمانه میریزد  رسد تا دور ما دیوار این میخانه میریزد   جواب این ...

ادامه مطلب »

تاریخ انتخابات ریاست جمهوری نهایی شد

  افغانستان روز های دشوار ولی سرنوشت سازی را پیشرو دارد از یک سو تا هنوز نتایج انتخابات پارلمانی همگانی ...

ادامه مطلب »

جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است

جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است من به قربانت ای چه نیرنگ است از یک سال اندی بدینسو ...

ادامه مطلب »

مشکل افغانستان تنها طالب نیست

  افغانستان یکی از مناطق حساس جهان و مهم از نظر ژئوپلتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری است. که هرکدام از موقیعت ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com