خانه » آرشیو نویسنده: عبدالواحد سیدی

آرشیو نویسنده: عبدالواحد سیدی

پیشینه تاریخی صلح و مصالحه در افغانستان

مقاله اول   این روز ها  کلمۀ صلح از تمامی زبان ها ، روزنامه ها و شبکه های اجتماعی زمزمه ...

ادامه مطلب »

منابع پشتیبان آزادی بیان

مبحث هشتم آزادی بیان تامین کننده حیثیت انسان ها میباشد که بدون این آن انسانها ارزش معنوی  خود را از ...

ادامه مطلب »

رشد آزادی اندیشه در پرتو دین

تفکر بر مبنای اجتهاد انسانها همواره می کوشیده اند،از گذشته بار علمی اش و اندیشه اش پویا تر و پر ...

ادامه مطلب »

آزادی مطبوعات و بیان یک اصل واقعی

مقاله دوم  ما در کشور خود بخود میبالیم که مدافع کشور خود و مدافع آزادی هستیم،ولی می بینیم که یک ...

ادامه مطلب »

آزادیها در دولت های فرزانه

آیا دولت ها آزادی های فردی مردم را رعایت می کنند؟ آیا رهبران دولت ها به خود بزرگ بینی که ...

ادامه مطلب »

کارد سانسورنباید گلوی آزادی مطبوعاترا بفشرد

  تحقیقات و مطالعات استراتیژیکی که در زمینه مطبوعات و آزادی اطلاعات جمعی در افغانستان صورت گرفته است بیانگر اینست ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com