خبر و دیدگاه

استقرارنظام پارلمانی در افغانستان همزیستی ملی ، آزادی وامنیت را بوجود می آورد

نظام پارلمانی ایکه مردم ما خواستار آن می باشند، ودر کشور های جهان پیشرفته  تجربه گردیده ، گونه ای ازفرمانروایی مردم سالا رانه است که  بربنمایه مجلس محور ، تبیین می نماید . ودر آن  مجلس نمایندگان منتخب ، بمثابه قلب دموکراسی  مرکز اساسی هدایت ومراقبت برنامه های کاری دولت شناخته می شود .

نظام پارلمانی و سیستم چند حزبی درافغانستان مکمل یکدیگر بوده وزمینه های برابری مشارکت مردم را در حاکمیت سیاسی ممکن می سازد.

دراین نظام هیچگاه یک مشت اقلیت روشنفکر از یک تبار مشخص حکومت نخواهد کرد . صرف قانون حکومت می نماید و مردم درعرصه سیاست نیروی دائمی اند .

حاکمیت ملی به مردم  تعلق دارد . این حق  حاکمیت بوسیله انتخابات آزاد و شفاف  ، سری ، مستقیم ، عمومی و عادلانه ، از سطح روستا ها تا عالیترین ارگانهای رهبری دولت ، وتأسیس شورای ملی تعمیل میشود .

وبوسیلۀ آزادی اندیشه ، آزادی مطبوعات ورسانه های همگانی تقویت می گردد .

در نظام پارلمانی ، مجلس نمایندگان ــ عالی ترین ارگان تقنینی دولت است.  و نخست وزیر در انتخابات عمومی مستقیم ، از طرف مردم به مدت چهار سال انتخاب می شود . وی و هیئت وزیران در برابر مجلس نمایندگان پاسخگو هستند.

ورئیس جمهورکشور نیز از طرف شورای ملی ( نمایندگان مجلس و سنا) ، سری و مستقیم به مدت پنج سال انتخاب می شود . مقام ریاست جمهوری تشریفاتی است ومطابق قانون دارای قدرت استردادی مهم نیز می باشد .

عنصر اساسی در نظام پارلمانی براصل تفکیک قوا سه گانه :

( قوه مقننه ، قوه قضائیه ، قوه اجرائیه ) در تعادل متوازن  قدرت متجلی میگردد .

تقسیم قوای سه گانه درمرکزوولایات ، شهرها وشهرستانها ونواحی ، نمودی ازتقسیم قدرت درحاکمیت سیاسی است .

در صورت عدم رعایت وسرپیچی ازاین اصل دموکراسی ، بدون شک جامعه واوضاع سیاسی بسوی جنگ و ناأمنی ، تصاحب و تعرض وخود کامگی ، گرایش پیدا میکند.

در نظام پارلمانی ، مجلس نمایندگان  منتخب مردم ، هم قانون گذار است. وهم نهاد های دولتی را برای اموراجرایی سازمان میدهد وبر چگونگی کارکرد های آنها مراقبت مینماید .

برتری پارلمان بمثابه هستۀ نظام پارلمانی در این اصل نهفته است که قوه اجرائیه مشروعیت مردم سالارانه خورا از قوه مقننه برگرفته و در برابر آن جوابگو است.

نخست وزیرباید عضو مجلس باشد واکثراعضای هیئت حکومت خود را از میان وکلای مجلس انتخاب کند وکابینه اش ازمجلس رای اعتماد کسب نماید .

استقلالیت قوۀ قضائیه  و غیروابستگی  آن به حاکمیت سیاسی ، وانتخابی بودن تمام ارکان قضایی و محاکماتی ،  ستون فقرات نظام پارلمانی را تشکیل می دهد.

هواخواهان نظام ریاستی باید به خواست مشروع مردم که استقرار نظام پارلمانی در افغانستان است ،  احترام نمایند. از تک روی سیاسی گروهی و تباری از جنس نفرت وجنگ دوری جویند. وهستۀ سیاست دموکراتیک را با الهام گیری ازندای صلح وبرابری حقوقی در فضای آزاد و بدون هراس از راه صندوق های رای یکی بدانند. همین انتخابات شفاف، دست نخورده، حق رای برای عامه دربطن دموکراسی ( نظام پارلمانی ) جای دارد. وسبب ایجاد سنگپایه های همزیستی ملی ، آزادی  وامنیت در کشور دوست داشتنی ما می گردد.

 

به این نشانی مراجعه کنید بیشتر بخوانید

http://sarzaminearyan.com

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا