فرهنگ و هنر

بهار آمد خوش و خرم مبارک باد!

spring

بهار به عنوان روزی نو، ریشه در عمق تاریخ دارد وتا همین اکنون پژوهش گران نتوانسته اند سر آغازی برای این روزخجسته ومیمون بیابند ونطفه ی آغازین شکل گیریی نوروز را با استدلال بیان کنند، حدس وگمانها فراوان است اما حقیقت چیزی است که هنوز در پرده ی ابهام باقی مانده ، همین قدامت و دیرینگی است که اهمیت وریشه دار بودن این آیین باستانی واین جشن فرخنده ی آریایی را نشان می دهد، نوروز سر آغاز بیداریی طبیعت وجشن رستن وشکفتن وسبزشدن است ، بیدل می گوید:

منتظران بهار ، بوی شکفتن رسید

مژده به گلها برید، یار به گلشن رسید

لمعه ی مهر ازل بر درودیوار تافت

جام تجلی بدست ، نور زایمن رسید

علاوه بر این ،  نوروز راز و رمز ها ونشانه های دیگر نیز دارد ،این روز نماد تعادل است ، همانسان که گردش ایام ولیالی در نوروز به تعادل نزدیک می شود ، مزاج انسانی وخوی وخلق وی نیز باید رو به تعادل نهد ودربینش ونگاه انسان، در داوری، در واکنش وعملکرد وی نیزهماهنگی وتوازن پدید آید…

نوروز روز بیداری است، در این روز طبیعت می جنبد ، بیدار میشود ، خاک نفس می کشد ، نسیم ، پیغام پویایی وشکوفایی را در گوش باغ وراغ زمزمه می کند ، زمین سبز وزنده وزیبا می شود ،  تازگی وطراوت وزیبایی در همه جا برق می زند وشادی مانند گل وحشی درصحرا ، مست ومخموروسودا زده می خندد وپیرهن چاک می کند ، چنانکه خیام می گوید:

بر چهره ی گل نسیم نوروز خوش است

در طرف چمن روی دل افروز خوش است

از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست

خوشباش وز دی مگو که امروز خوش است

نوروز روز داد ود هش و بخشش وجود وسخا نیز هست،در این روز آسمان سخاوت نشان می دهد ، پهنای سینه اش را به گستردگی نگاه خداوند بر روی زمین وزمینیان می گشاید  و روشنایی وآفتابش را بیدریغ به همه اطراف واکناف عالم هدیه می کند، نوروز روز پاکی وپاکیزگی وصفا ونظافت نیز هست ، همانگونه که نگاه آسمان پاک وشسته وشفاف است ، خانه وکاشانه ی ما نیز باید شسته وپاک باشد،خانه ها گردگیری و همه جا آب پاشی وجاروب زده شود ، درخشش وصفا وتازگی در همه جا به چشم آید ودرخت وگل وگیاه همراه با زندگی انسانها یکجا بشاش وپر طراوت گردد..

نوروز روزز شادی وسرور ومستی است،چراکه زندگی در این روز نو می شود،خون حیات در عروق خاک وگل وگیاه ودرخت به جریان می افتد، نشاط وتحرک وجنبش همه ذرات هستی  را به رقص وپای کوبی در می آورد ، شور آواز در گلوی خاک می دمد وغزل – غزل ترانه وسرود برلب طبیعت سبز می شود…

نوروز روز دادگری است ،چنانکه جمشید در نوروز  به داد می نشست ، صلای عام می داد وبه بیعدالتی ها رسیدگی می کرد وچنانکه می گویند امام علی در این روز برتخت نشست ، غریوعدالت زمین وزدمان را پر کرد وخیلی ها که تاب عدالت علی را نداشتند، صفوف مخالفت آراستند ، علم های عداوت بر افراشتند وواقعات جانکاه پدید آوردند اما در نهایت پرچم داد ودهش وفره هی به اهتزاز در آمد ، پرده های سیاه پاره گردید وگاوفتنه بر ریگزارناکامی زانوزد وضجه کرد..

امروز اگر در بلخ، شهر مولا علی ودر همه مزارات نامدار افغانستان ، جهنده ها بر می افرازند وعلم ها به اهتزاز می کنند، به خاطرتجلیل از خاطره ی تاریخی عدالت علوی از یکسو وشهامت بی بدیل ابومسلم به خاطر زدن سربی عدالتی وتعصب قومی واهتزاز بیرق دادگری در جهان اسلام از سوی دیگر است .

نوروز روز نو،سخن نو وپیام نو است:

فسانه گشت وکهن شد حدیث اسکند

سخن نو آر که نورا حلاوتی است دگر

سال پار با همه روایت ها وحکایت های تلخ ودردناکش سپری شد وسال نو باید با رویکرد تازه وحدیث نو وروایت های شیرین آغاز شود، اما گو اینکه این کشور همواره خلاف طبیعت سیر کرده وگردش هاو چرخش های ایام در اینجا  باژگونه بوده است ، به رویکردها وحرف وحدیث ها ی تازه چندان امیدوار نمی توان بود اما می توان انتظار داشت که ملت ، اندکی بیشتر تکان بخورد ومطالبات اصلی اش را به عنوان یک پیام نو وسخن تازه  به میدان آورد .

.در نوروز ، چشم هارا باید درزلال آبیی عاطفه ها شست ، نگاهها رابا شبنم گلبرگ ها شفاف ساخت وبصیرت هارا تیز وصافی کرد وطوردیگر باید دید، یعنی درست وصحیح وبی پرده وعریان ..

نوروز روزشادی، سرور، لبخند ،خاطره، خوشخویی،نیکی ، نکویی ونیک حالی است:

امروز روز شادی وامسال سال گل

نیکوست حال ما که نکو باد حال گل

بهار طبیعت وجشن باستانی نوروز به همه ی دوستان مبارک باد!

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا