خانه » پژوهشی - سیاسی » آریانای جعلی و افغانستان خیالی: تاریخ سازی آگاهانه یا اشتباه تاریخی؟

آریانای جعلی و افغانستان خیالی: تاریخ سازی آگاهانه یا اشتباه تاریخی؟

ariana_history

در مقالات و بحث های راجع به (چگونگی ایجاد کشوری بنام افغانستان) با در نظرداشت منابع تاریخی، نقشه های جغرافیائی، معاهدات و قراردادهای بین المللی چنین نتیجه گیری به عمل آمده بود:  افغانستان کشوری است که توسط انگلیس و روس (مصنوعا) بحیث یک (منطقه حایل) ساخته شده: جغرافیای آن (با ایجاد مرزهای معین) عمدتا در زمان عبدالرحمن (۱۸۹۳ م) بوجود آمده و اسقلال آن (بحیث کشور مستقل) در زمان امان الله (۳۰ عقرب ۱۳۰۰ شمسی مطابق ۲۲ نومبر ۱۹۲۱م) حاصل شده است. ادامه مطلب…

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com