خانه » پژوهشی - سیاسی » تاجیکان در منابع تاریخی

تاجیکان در منابع تاریخی

ariaye

پیش ازینکه در باره خاستگاه تاجیکان و چگونگی بازتاب آن در منابع تاریخی بحث کنیم، لازم است در گام اول جغرافیای تاریخی سرزمینها و اقوام باشنده آنها را که نیاکان تاجیکان را تشکیل میدهند، از کهنترین آثار پیش از اسلام (کتیبه های میتانی، ریگویدا، اوستا، کتیبه های هخامنشیان – ساسانیان و منابع یونانی) بطور مختصر بررسی نموده و بعدا به منابع پس از اسلام بپردازیم که این واژه در آنها بازتاب یافته است.

حدود ده هزار سال قبل از امروز یا پایان آخرین عصر یخ، دنیای مسکون فعلی شکل گرفته و حدود شش هزار سال قبل، اولین نشانه های تمدن های اولیه با گذار انسانها به زنگی مسکونی، زراعت و ایجاد شهر های اولیه در کنار رودهای دجله و فرات، نیل و اندوس، ینسی و اکسوس بوجود میآید. 

برای خوانش متن کامل این نبشه به اینجا اشاره کنید. 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com