خانه » پژوهشی – سیاسی

پژوهشی – سیاسی

سراب آزادی؛ آیا افغانستان عراقِ پاکستان خواهد شد؟

پس از تصرف کابل توسط طالبان و فروپاشی ارتش کشور، صفحه تازه ای در تاریخ افغانستان باز شد. اقدامات اولیه ...

ادامه مطلب »

معضله خط دیورند و آیندۀ روابط افغانستان – پاکستان

آوردن ثبات در افغانستان تا یک حد قابل ملاحظه وابستگی به چگونگی روابط این کشور با کشور همسایه اش، پاکستان، ...

ادامه مطلب »

داعیهء نامنهاد پشتونستان، بحث خط دیورند فائده و مجال سیاسی ندارد

  پیشگفتار درین اواخر (نوامبر ۲۰۱۰) جلسات تلویزیونی به ارتباط حل قضیه خط دیورند صورت گرفت. متوجه شدم که سخنان ...

ادامه مطلب »

افغانستان و انتخابات: تقلب و بحران مشروعیت

  کانون مطالعات و پژوهشهای خراسان در لندن یک نهاد مستقل علمی و پژوهشی است که از جانب عده ای ...

ادامه مطلب »

تاجیکان در منابع تاریخی

پیش ازینکه در باره خاستگاه تاجیکان و چگونگی بازتاب آن در منابع تاریخی بحث کنیم، لازم است در گام اول ...

ادامه مطلب »

بررسی عوامل تهدید کننده امنیت ملی افغانستان پس از یازده سپتامبر

  افغانستان پس از یازده سپتامبر دو هزار و یک با تحولات جدیدهمراه بوده است؛ حضور جامعه بین المللی و ...

ادامه مطلب »

باستان شناسی افغانستان؛ از کهن ترین روزگار تا دور تیموریان (۱)

  افغانستان در قلب ایروشیا، در میان دایره فراخ استپ ها (واژه Steppe ریشه در  کلمه روسی Step دارد و ...

ادامه مطلب »

باستان شناسی افغانستان؛ از کهن ترین روزگار تا دور تیموریان

  به جای یاد آوری تا جایی که از نوشته های گونه گونه در رسانه های گروهی داخل و خارج ...

ادامه مطلب »

پادشاهان آریایی

  آریایی ها در میان سایر ملل کهن سال جهان از سرمایه معنوی و عظمت فرهنگی و تاریخی ممتازی برخوردار ...

ادامه مطلب »

آریانای جعلی و افغانستان خیالی: تاریخ سازی آگاهانه یا اشتباه تاریخی؟

در مقالات و بحث های راجع به (چگونگی ایجاد کشوری بنام افغانستان) با در نظرداشت منابع تاریخی، نقشه های جغرافیائی، ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com