کلمه افغان صرف برای برادران پشتون ما شایسته میباشد نه بر دیگر اقوام

دکمه بازگشت به بالا