خانه » آرشیو برچسب: والیان بامیان و غور

آرشیو برچسب: والیان بامیان و غور

هفته حادثه آفرین

در هفته های اوایل  برج سرطان ۱۳۹۴ چند حادثه واتفاق پیهم رخداد که در سر نوشت ما بی تا ثیر ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com