خانه » آرشیو برچسب: اکثریت معین در تمام عرصه ها متداول است

آرشیو برچسب: اکثریت معین در تمام عرصه ها متداول است

عمل به رأی اکثریت وحکم آن دراسلام

“عمل به رأی اکثریت” به معنی ترجیح رأیی است که بیشتر شرکت کنندگان دربارۀ مساله ای ازمسائل متداول، نظر خود ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com