خانه » فرهنگ » چهره ها (برگه 2)

چهره ها

یادنامه وکارنامه شهید وکیل عبدالرحمن کوفی

درسال ۱۳۰۲ خورشیدی درخانواده یکی از میرزادگان و میرنسبهای بدخشان در حوزه کوف درواز کودکی زاده شدکه نامش را عبدالرحمن ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com