خانه » دیدگاه ها – اجتماعی (برگه 3)

دیدگاه ها – اجتماعی

مدرنیسم در افغانستان

  زمان می گذرد، عقربه های ساعت هیچ گاهی به سکون و سکوت مواجهه نمی شوند و هیچ کس قادر ...

ادامه مطلب »

جاودان در صدر رسانه های انترنیتی افغانستان

  برای درجهبندی بیست رسانه ای مشهور سیاسی-فرهنگی افغانستان، از الکسا معلومات  اخذ شده است. الکسا: سایت الکسا برترین سایت ...

ادامه مطلب »

وضعیت تعلیم و تربیه در ولایت پنجشیر

مقدمه از آنجاییکه ولایت پنجشیر در دو دوره جهاد و مقاومت که تقریبا شامل سه دهه می شود، مرکز جنگ ...

ادامه مطلب »

دگرآزاری مشکل روانی است؟ درنگی به آزار های اجتماعی

  زنی که در زیر گرمای آفتاب و یا شدت باران در کنار جاده به انتظار موتر ایستاده است، دختری ...

ادامه مطلب »

مسأله جندردر افغانستان

  جامعه ما مانند بسیاری از جوامع شرقی، جامعه ای پیچیده و چند فرهنگی است که مرزهای مرئی و نامرئی ...

ادامه مطلب »

ریشه فردگرایی لجام گسیخته ما؟

  تأکید بر اختلافات به جای شباهت ها، نداشتن روحیه گذشت و بخشش و درونی شدن خشونت های نابه جا ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com