خانه » برهان الدین ربانی (برگه 2)

برهان الدین ربانی

ترجمه تسلیت نامه السید الصادق المهدى رئیس حزب امت سودان و صدراعظمه اسبق( دوره دیموکراسى در سودان) به مناسب شهادت استاد برهان الدین ربانى

بنام پروردگار بخشاینده و مهربان ترجمه تسلیت نامه  السید  الصادق المهدى رئیس حزب امت سودان و صدراعظمه اسبق(  دوره  دیموکراسى ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com