خانه » آرشیو نویسنده: سید آقا هنری (برگه 2)

آرشیو نویسنده: سید آقا هنری

نخل وفا‎

. گرنخلی وفا برندهد، چشمِ تری است   تا ریشه درآب هست، امیدی ثمری است آن دل که پریشان شد، ازنالۀ ...

ادامه مطلب »

چای نوشی شاه ظاهردرسماواری

نبشته ای داشمند محترم احمد فواد ارسلا مٰؤرخ ۲۱. ۸. ۱۷ م  را نسبت  چای نوشیدن شاه ظاهر درسماواری درسایت ...

ادامه مطلب »

صفحه ای از تاریخ

دیوانه کار خودرا کرد فبلا این موضوع را میدانستم اما مدرکی دردست نبود که نام ببرم،  بالاخره،  گرامی قدری که ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com