خانه » آرشیو نویسنده: سید آقا هنری

آرشیو نویسنده: سید آقا هنری

فرارمغز های دانشمند

  قسمت اول هنگام آمدن امام خمینی جوانک های احاساتی به شمول احمدی نژاد  که بعدا دو دوره رئیس جمهور ...

ادامه مطلب »

ما آمریکایی ها غول و دبنگیم

     گفته بالا از سناتور رورا بیکراست  هنگامی که نسبت جنگ شش روزۀ اعراب با اسرییل به سود ناتو ...

ادامه مطلب »

خشک کوه

  در ولایت لوگر واقع پل الم کوهی بود به بزرگی کوه  آسمایی ولایت کابل هرگاه در زمستان ها برف ...

ادامه مطلب »

چاپ بیست و ششم کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر

                                         ...

ادامه مطلب »

وزیر تا وزیر

یادی از شهید میوند وال اولین سفرما درماه حمل سال ۱۹۶۲ به صفحات شمال کشور، برای برگزاری جشن دهقان بود. ...

ادامه مطلب »

نسبت هفده همین سالروز شهادت مسعود(رح)

مردی که دنیا را یکجا کرد! ارادۀ خداوند (ج) را که درآینده چه پیش می آورد، هیچ کس نمی داند. ...

ادامه مطلب »

یادی از خاطرات قدیم ها

پشتو خبری  که باری درروزنامۀ انیس مضمونی دربارۀ خاندان شاهی نشرشد وکلمۀ طرارآمده بود. جواسیس شان به هاشم خان نادرست تعبیرکرده ...

ادامه مطلب »

مردمِ وطن ما درچه حال بودند

درماه اسد سال ۱۹۶۳درلیسۀ زرغونه اتفاق تکان دهندۀ رخ داد، که کابلیان را به گریه آورده ونفرت شانرا به خاندان ...

ادامه مطلب »

به مناسبت چهل و چارومین شهادت میوند وال

  در اردی بهشت سال ۱۹۶۳ به صفحات شمال کشوربرای برگذاری جشن دهقان سفری داشتیم، دهقانانی که ازحیوانات اهلی خود ...

ادامه مطلب »

آیا سردارولی برائت حاصل کرده؟

وردرآن حوض آب شور است وپلید   هریکی لوله همان آرد پدید حضرت بیدل   سردار ولی که گوش به فرمانی ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com