خانه » آرشیو نویسنده: سید آقا هنری

آرشیو نویسنده: سید آقا هنری

مردمِ وطن ما درچه حال بودند

درماه اسد سال ۱۹۶۳درلیسۀ زرغونه اتفاق تکان دهندۀ رخ داد، که کابلیان را به گریه آورده ونفرت شانرا به خاندان ...

ادامه مطلب »

به مناسبت چهل و چارومین شهادت میوند وال

  در اردی بهشت سال ۱۹۶۳ به صفحات شمال کشوربرای برگذاری جشن دهقان سفری داشتیم، دهقانانی که ازحیوانات اهلی خود ...

ادامه مطلب »

آیا سردارولی برائت حاصل کرده؟

وردرآن حوض آب شور است وپلید   هریکی لوله همان آرد پدید حضرت بیدل   سردار ولی که گوش به فرمانی ...

ادامه مطلب »

واقعیت تروردرمسجد پل خشتی

  هموطنان ما واقعۀ درد ناک مسجد شریف پل خشتی را، درماه اپریل ومی ۱۹۷۰ م بخاطردارند، تقریبا یکهزارامام صاحبان ...

ادامه مطلب »

نخل وفا‎

. گرنخلی وفا برندهد، چشمِ تری است   تا ریشه درآب هست، امیدی ثمری است آن دل که پریشان شد، ازنالۀ ...

ادامه مطلب »

چای نوشی شاه ظاهردرسماواری

نبشته ای داشمند محترم احمد فواد ارسلا مٰؤرخ ۲۱. ۸. ۱۷ م  را نسبت  چای نوشیدن شاه ظاهر درسماواری درسایت ...

ادامه مطلب »

صفحه ای از تاریخ

دیوانه کار خودرا کرد فبلا این موضوع را میدانستم اما مدرکی دردست نبود که نام ببرم،  بالاخره،  گرامی قدری که ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com